Groene energieleveranciers

Groene energieleveranciers bieden je de mogelijkheid gebruik te maken van duurzame energie. Zij maken hiervoor gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook energie uit wind, energie uit biomassa en waterkrachtcentrales. De groene energieleveranciers werken in ieder geval niet met vervuilende kolencentrales en andere vormen van fossiele brandstoffen om elektriciteit op te wekken, waardoor je een steentje bij kunt dragen aan een meer duurzame wereld.

Groene energie van Greenchoice
Greenchoice is een van de groene energieleveranciers, die bijvoorbeeld groene stroom uit Nederland aanlevert. In Nederland lopen we behoorlijk achter op de rest van Europa wanneer het gaat om het opwekken van duurzame energie, iets waar Greenchoice verandering in wil brengen. Zij geven een garantie van de oorsprong, waardoor je 100% zeker kunt zijn dat je volledig groene energie afneemt. Zij werken onder andere samen met De Windcentrale, Ameland Energie Coöperatie en Meewind, om zoveel mogelijk groene stroom op te wekken.

Groene energie van Windunie
Ook Windunie is een van de groene energieleveranciers, die er met behulp van de energie uit wind voor zorgt dat je gebruik kunt maken van je elektrische apparaten. Op die manier voorkomen ze het vrijkomen van CO2 en werken ze mee aan een meer duurzame wereld. In Nederland hebben we momenteel zo’n 2.000 moderne windturbines staan, waarvan ongeveer 20% is aangesloten bij Windunie. Net als bij andere groene energieleveranciers kies je er op die manier voor volledig groene stroom.