Zonne-energie

Zonne-energie bestaat uit twee verschillende vormen: warmte en licht. De beide vormen van energie ervaren we dag in dag uit, de warmte met name in de zomerperiode. Het licht kunnen we gebruiken om elektrische energie op te wekken, de warmte van de zon komt van pas wanneer we een zonnecollector of een zonneboiler gebruiken om water te verwarmen.
Zonnepanelen maken gebruik van zonne-energie in de vorm van licht, aangezien we met de panelen gebruik maken van een fotovoltaïsche systeem. We zetten licht om naar elektriciteit, mede met behulp van een omvormer en de bijbehorende bekabeling.

Zonnepanelen met zonnecellen
In zonnepanelen zitten verschillende zonnecellen, die dankzij de kristallen hierin in staat zijn om het zonlicht op een effectieve wijze op te vangen. Afhankelijk van de gebruikte techniek (monokristallijn vs polykristallijn) is er sprake van een enkele of meerdere grove kristallen in de zonnecellen. Het gaat om fotovoltaïsche cellen, die in staat zijn om zonnestroom op te wekken. We duiden dit aan als gelijkstroom. De omvormer zorgt voor de omzetting naar wisselstroom, die we gebruiken om onze elektrische apparaten te voeden.

Duurzame energie
Zonne-energie is een vorm van duurzame energie, waar we op een groene wijze gebruik van kunnen maken. Dit heeft te maken met het feit dat het gaat om energie uit een bron die geen CO2-uitstoot oplevert en bovendien geen bron uitput die binnen afzienbare tijd ‘op’ kan raken. Zonne-energie vormt op die manier een schoon alternatief voor bijvoorbeeld de energie uit kolencentrales, die we voeden met fossiele brandstoffen. Zonne-energie zorgt samen met bijvoorbeeld windenergie en energie uit biomassa voor een groen alternatief.